Validare

Prezența unuia dintre virusuri poate să fie periculoasă, din cauza riscului de transfer direct de la mamă la copil, prin procedura de validare, eliminăm pericolul de infectare a grefei cu: HIV, VDRL, Hepatita B, Hepatita C. În cazul în care unul dintre aceste virusuri este detectat, se informează pacientul, și doar cu acordul lui, pentru anumite situații, grefa de sânge poate fi depozitată, doar în recipienti speciali, pentru probe contaminate.

Validarea definitivă a rezultatelor procesării și a analizelor medicale are loc într-un interval de 7-10 zile de la data procesării. Toată procedura se încheie prin întocmirea și predarea unui certificat de stocare pe care îl primește pacienta și pe care trebuie să-l pasteze cu grijă alături de celelalte documente care alcătuiesc dosarul medical final. Vă reamintim ca MEDICO SCIENCE va returna în totalitate depozitul iniţial în cazul în care grefa nu poate fi stocată.

Validarea probei de sânge procesate ca grefă pentru transplat va fi atestată printr-un certificat ce vă va fi oferit dvs. În general, în cadrul băncii noastre Medico Science, mai mult de 99,9% din probe au fost validate ca grefe viabile pentru transplant.

Menu